Przejdź do treści
Tektura falista jako surowiec w cyklu recyklingu

Kochamy nasz surowiec naturalny

Schumacher Packaging jako producent opakowań z tektury falistej i litej wykorzystuje naturalne surowce odnawialne, co ma korzystny wpływ na bilans CO2. Ponieważ tektura falista składa się wyłącznie z surowców odnawialnych i może być w całości poddana recyklingowi. Dzięki temu transportowane towary są pakowane w sposób przyjazny dla środowiska, a opakowania trafiają po użyciu do kontenera na makulaturę.

Tektury falistej

Tektura falista jest zrównoważonym materiałem opakowaniowym

W ramach prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej pozyskiwane jest drewno z drzew powalonych wiatrem oraz z trzebieży – podstawowy surowiec do produkcji papieru. Zdecydowana większość papieru w Niemczech, około 85%, składa się z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak makulatura, karton i zużyta tektura falista. Z drugiej strony, udział włókien pierwotnych w papierze do produkcji tektury falistej wynosi średnio 15% i nadal spada.

Recykling zużytej tektury falistej

… i naturalnym produktem funkcjonującym w obiegu zamkniętym

Opakowania z tektury falistej są zazwyczaj opakowaniami jednomateriałowymi. A ponieważ składają się tylko z jednego materiału, są łatwe w utylizacji. Po użyciu trafiają do kontenera na makulaturę, a następnie są poddawane recyklingowi. Zużyta tektura falista nie jest więc odpadem. Ze względu na optymalną możliwość ponownego przetworzenia jest niezbędnym i cennym surowcem do produkcji papieru.

Schumacher Packaging Zakład Myszków Sp. z o.o.

Czy wiesz,

że w dwóch polskich zakładach produkujemy własny papier do produkcji tektury falistej?

Tekturę litą ECO

Tektura lita: wszechstronny materiał opakowaniowy

Tektura lita składa się zazwyczaj z papieru nadającego się do recyklingu i jest produkowana w wersji jedno- lub wielowarstwowej. Jest to bardzo mocny, ciężki materiał, który charakteryzuje się dużą gęstością i jednorodną strukturą. Nasze tektury lite produkujemy we wszystkich wymaganych gramaturach.

Cykl surowcowy "Closed Loop"

Closed Loop – zamykamy obieg materiału

Aby móc jak najdłużej korzystać z produktów i surowców, wspólnie z GreenCycle, firmą zajmującą się utylizacją odpadów należącą do Grupy Schwarz, wyznaczyliśmy kierunek nowoczesnego zarządzania odpadami i gospodarki obiegowej: Tak zwana „zamknięta pętla” reguluje zwrot zużytych opakowań z oddziałów LIDL i Kaufland w bezpośrednim sąsiedztwie naszych dwóch polskich papierni. Jej celem jest ponowne wprowadzenie materiałów zawartych w opakowaniach do obiegu surowców w celu wytworzenia na ich bazie nowych produktów. Optymalne rozwiązanie!

Realizujemy ideę recyklingu –
z RESY


Logo RESY można znaleźć na opakowaniach transportowych i zewnętrznych, co oznacza, że przestrzegany jest cykl obiegu surowców. Nadrukowany na opakowaniu symbol RESY oznacza, że

  • opakowanie jest wykonane z tektury i z całą pewnością nadaje się do recyklingu,
  • opakowanie zostanie odebrane przez partnerów wspólnoty RESY-Organisation für Wertstoffentsorgung GmbH
    w celu poddania recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska i ponownego wprowadzenia do obiegu towarów.

Szczegółowe informacje na temat naturalnego produktu, jakim jest tektura falista, można znaleźć w naszej raport CSR.

POROZMAWIAJ Z NAMI.
Dzięki naszym działaniom sprawiamy, że plany na jutro
są możliwe do zrealizowania już dzisiaj.

Dzień dobry!

Nazywam się Demetriusz Janowski, jestem dyrektorem ds. zrównoważonego rozwoju i CSR w Schumacher Packaging. Wraz z moim zespołem wspieram całą grupę firm we wszystkich kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem i współpracuję operacyjnie z odpowiednimi stanowiskami kierowniczymi w zakładach Schumacher. Nasze działania koncentrują się na odpowiedzialnym traktowaniu środowiska oraz naszych pracowników i partnerów biznesowych. Jeśli masz pytania dotyczące aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, jesteś we właściwym miejscu!