Przejdź do treści
Ochrona przyrody – odpowiedzialność za środowisko

Myślimy i działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Innowacje, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój od lat wyznaczają kierunek, w którym prowadzimy naszą rodzinną firmę w przyszłość. Jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko oraz ciążącej na nas odpowiedzialności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest świadome działanie ukierunkowane na przyszłość oraz ciągłe rozwijanie naszej koncepcji zrównoważonego rozwoju – z myślą o środowisku naturalnym, jak również naszych pracownikach, klientach i partnerach.

Corporate Social Responsibility –
przejmujemy odpowiedzialność

Mimo dynamicznej ekspansji na skalę europejską pozostaliśmy wierni naszym wartościom: „Opakowania tworzone przez ludzi dla ludzi” – to nasze motto. Dla nas nie jest to pusty frazes, ale codzienna rzeczywistość.

W Schumacher Packaging ludzie i środowisko są w centrum wszystkiego, co robimy.
Angażujemy się w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i ograniczenia zużycia energii, kształcimy młodych ludzi, jak również bierzemy udział w projektach sportowych i społecznych.

Krótko mówiąc: Zaangażowanie ekologiczne i społeczne jest bliskie naszemu sercu – chętnie podejmujemy działania w tym zakresie.
Poniżej znajdziesz przegląd różnorodnych inicjatyw Schumacher Packaging w dziedzinie CSR!

EcoVadis –
nasze działania w zakresie CSR zawsze w centrum uwagi

W celu przedstawienia naszym klientom i dostawcom kompleksowego obrazu naszej odpowiedzialności korporacyjnej, Schumacher Packaging regularnie poddaje się ocenie CSR przez agencję ratingową EcoVadis.

Większa efektywność dzięki ratingowi zrównoważonego rozwoju

Ocenie EcoVadis podlegają cztery aspekty: środowisko, prawa pracownicze i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone dostawy. Oprócz certyfikowanego systemu zarządzania, w centrum uwagi znajduje się odpowiedzialne i zrównoważone podejście do zasobów naturalnych, środowiska i pracowników, jak również stosowanie tych zasad w naszych procesach zakupowych.

Platynowy medal dla Zakładu Wrocław

Znakomite osiągnięcia w dziedzinie CSR naszej polskiej lokalizacji we Wrocławiu zostały nagrodzone w 2021 roku platynowym medalem EcoVadis.

Schumacher Packaging GmbH Zakład Bielefeld ze złotym medalem od EcoVadis 2021

Złoty medal dla Zakładu Bielefeld

Działania Zakładu Bielefeld na rzecz zrównoważonego rozwoju są na wagę złota i zostały uhonorowane w 2021 roku odpowiednim medalem.

Schumacher Packaging GmbH Zakład Sonneberg ze srebrnym medalem

Srebrny medal EcoVadis dla Zakładu Sonneberg

Nasz zakład w Sonneberg imponował dobrymi wynikami w ratingu CSR z 2021 roku i w związku z tym mógł cieszyć się srebrnym medalem.

Srebrny medal EcoVadis dla Zakładu Schwarzenberg

Również nasz zakład w Schwarzenbergu zdobył w 2021 roku srebrny medal w ratingu CSR.

Srebrny medal EcoVadis dla Zakładu Breda

Również nasz holenderski zakład w Bredzie otrzymał w 2021 roku srebrny medal w ratingu CSR.

Srebrny medal EcoVadis dla Zakładu Hauenstein

Nasz zakład w Hauenstein imponował dobrymi wynikami w ratingu CSR z 2021 roku i w związku z tym mógł cieszyć się srebrnym medalem.

Kochamy nasz
surowiec naturalny

Schumacher Packaging jako producent opakowań z tektury falistej i litej wykorzystuje naturalne surowce odnawialne, co ma korzystny wpływ na bilans CO2. Ponieważ tektura falista składa się wyłącznie z surowców odnawialnych i może być w całości poddana recyklingowi. Dzięki temu transportowane towary są pakowane w sposób przyjazny dla środowiska, a opakowania trafiają po użyciu do kontenera na makulaturę.

Tektury falistej

Tektura falista jest zrównoważonym materiałem opakowaniowym

W ramach prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej pozyskiwane jest drewno z drzew powalonych wiatrem oraz z trzebieży – podstawowy surowiec do produkcji papieru. Zdecydowana większość papieru w Niemczech, około 85%, składa się z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak makulatura, karton i zużyta tektura falista. Z drugiej strony, udział włókien pierwotnych w papierze do produkcji tektury falistej wynosi średnio 15% i nadal spada.

Recykling zużytej tektury falistej

… i naturalnym produktem funkcjonującym w obiegu zamkniętym

Opakowania z tektury falistej są zazwyczaj opakowaniami jednomateriałowymi. A ponieważ składają się tylko z jednego materiału, są łatwe w utylizacji. Po użyciu trafiają do kontenera na makulaturę, a następnie są poddawane recyklingowi. Zużyta tektura falista nie jest więc odpadem. Ze względu na optymalną możliwość ponownego przetworzenia jest niezbędnym i cennym surowcem do produkcji papieru.

Schumacher Packaging Zakład Myszków Sp. z o.o.

Czy wiesz,

że w dwóch polskich zakładach produkujemy własny papier do produkcji tektury falistej?

Tekturę litą ECO

Tektura lita: wszechstronny materiał opakowaniowy

Tektura lita składa się zazwyczaj z papieru nadającego się do recyklingu i jest produkowana w wersji jedno- lub wielowarstwowej. Jest to bardzo mocny, ciężki materiał, który charakteryzuje się dużą gęstością i jednorodną strukturą. Nasze tektury lite produkujemy we wszystkich wymaganych gramaturach.

Cykl surowcowy "Closed Loop"

Closed Loop – zamykamy obieg materiału

Aby móc jak najdłużej korzystać z produktów i surowców, wspólnie z GreenCycle, firmą zajmującą się utylizacją odpadów należącą do Grupy Schwarz, wyznaczyliśmy kierunek nowoczesnego zarządzania odpadami i gospodarki obiegowej: Tak zwana „zamknięta pętla” reguluje zwrot zużytych opakowań z oddziałów LIDL i Kaufland w bezpośrednim sąsiedztwie naszych dwóch polskich papierni. Jej celem jest ponowne wprowadzenie materiałów zawartych w opakowaniach do obiegu surowców w celu wytworzenia na ich bazie nowych produktów. Optymalne rozwiązanie!

Realizujemy ideę recyklingu –
z RESY


Logo RESY można znaleźć na opakowaniach transportowych i zewnętrznych, co oznacza, że przestrzegany jest cykl obiegu surowców. Nadrukowany na opakowaniu symbol RESY oznacza, że

  • opakowanie jest wykonane z tektury i z całą pewnością nadaje się do recyklingu,
  • opakowanie zostanie odebrane przez partnerów wspólnoty RESY-Organisation für Wertstoffentsorgung GmbH
    w celu poddania recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska i ponownego wprowadzenia do obiegu towarów.
Okładka broszura CSR

Szczegółowe informacje na temat naturalnego produktu, jakim jest tektura falista, można znaleźć w naszej broszurze CSR.

Nasze
certyfikaty


Uzyskane certyfikaty nagradzają i potwierdzają nasze wysiłki w zakresie zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem.

POROZMAWIAJ Z NAMI.
Dzięki naszym działaniom sprawiamy, że plany na jutro
są możliwe do zrealizowania już dzisiaj.

Dzień dobry!

Nazywam się Felicia Höllein. Jako członek zespołu ds. zarządzania jakością i CSR jestem odpowiedzialna w Schumacher Packaging za kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Priorytetowym elementem naszych działań jest odpowiedzialne traktowanie środowiska oraz naszych pracowników i partnerów biznesowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych jestem do Twojej dyspozycji!