Przejdź do treści
Ochrona przyrody – odpowiedzialność za środowisko

Myślimy i działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Innowacje, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój od lat wyznaczają kierunek, w którym prowadzimy naszą rodzinną firmę w przyszłość. Jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko oraz ciążącej na nas odpowiedzialności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest świadome działanie ukierunkowane na przyszłość oraz ciągłe rozwijanie naszej koncepcji zrównoważonego rozwoju – z myślą o środowisku naturalnym, jak również naszych pracownikach, klientach i partnerach.

Mimo dynamicznej ekspansji na skalę europejską pozostaliśmy wierni naszym wartościom: „Opakowania tworzone przez ludzi dla ludzi” – to nasze motto. Dla nas nie jest to pusty frazes, ale codzienna rzeczywistość.

W Schumacher Packaging ludzie i środowisko są w centrum wszystkiego, co robimy.
Angażujemy się w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i ograniczenia zużycia energii, kształcimy młodych ludzi, jak również bierzemy udział w projektach sportowych i społecznych.

Krótko mówiąc: Zaangażowanie ekologiczne i społeczne jest bliskie naszemu sercu – chętnie podejmujemy działania w tym zakresie.
Poniżej znajdziesz przegląd różnorodnych inicjatyw Schumacher Packaging w dziedzinie CSR!

Vision 2045

Opakowanie jest ważnym elementem w rozwoju nowych produktów. Chroni zawartość, zawiera wszystkie elementy informacji o produkcie i jest ważnym nośnikiem reklamowym dla przekazu marki. Jednak wraz ze zmianami klimatu oraz rosnącą świadomością zrównoważonego rozwoju, konsumenci przywiązują coraz większą wagę do pochodzenia opakowań, ich śladu węglowego i możliwości recyklingu. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Schumacher Packaging opracowuje nowe, bardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań, stawiając sobie za cel produkcję neutralną dla klimatu do 2035 roku.

Cykl Życia Pudełka
Schumacher Packaging Polska & Allegro

 

Schumacher Packaging i Allegro - działamy wspólnie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem naszych działań jest edukacja proekologiczna. Jedną z odsłon wspólnej akcji edukacyjnej jest kampania video prezentująca możliwości wielokrotnego wykorzystania opakowań e-commerce.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

UN Global Compact –
zasady zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

Od czerwca 2021 Schumacher Packaging jest jednym z sygnatariuszy UN Global Compact, największej i najważniejszej światowej inicjatywy na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jako członek sieci UNGC jesteśmy zobowiązani do przestrzegania jej dziesięciu uniwersalnych zasad w dziedzinie praw człowieka, standardów pracy, środowiska i zapobiegania korupcji. Opierając się na tych zasadach, promujemy również Sustainable Development Goals – 17 celów zmierzających do zapewnienia zrównoważonego rozwoju na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i ekologicznej.

EcoVadis –
nasze działania w zakresie CSR zawsze w centrum uwagi

W celu przedstawienia naszym klientom i dostawcom kompleksowego obrazu naszej odpowiedzialności korporacyjnej, Schumacher Packaging regularnie poddaje się ocenie CSR przez agencję ratingową EcoVadis.

Większa efektywność dzięki ratingowi zrównoważonego rozwoju

EcoVadis opiera swoje analizy na międzynarodowych standardach: Dziesięciu Zasadach Organizacji Narodów Zjednoczonych, konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), a także standardach Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact i ISO 26000, oceniając cztery aspekty: środowisko, pracę i prawa człowieka, etykę i zrównoważone zamówienia. Oprócz certyfikowanego systemu zarządzania, nacisk kładzie się na odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, środowiska i naszych pracowników, a także na przyjęcie tych zasad w naszych procesach zamówień.

Nagroda "Best Performer" w konkursie EcoVadis Sustainability Leadership Awards

Nasz zakład w Wrocławiu został doceniony za wybitne wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju i nazwany "Best Performer - Europe" w konkursie EcoVadis Sustainability Leadership Awards 2023! 

To stawia nas wśród wiodących firm w Europie z naszą strategią zrównoważonego rozwoju!

Nasze nagrody EcoVadis

Najwyższe wyróżnienie, EvoVadis Platinum Standard, posiadają obecnie pięć zakłady Grupy Schumacher Packging. Sześć naszych zakładów zostało nagrodzonych Złotem, a raz otrzymaliśmy nagrodę Srebrną.

Sonneberg
Greven
Wrocław
Bielefeld
Hauenstein
Bydgoszcz
Greven
Forchheim
Sonneberg
Schwarzenberg
Ebersdorf
Breda

Climate Partner –
dla zrównoważonej ochrony klimatu

Schumacher Packaging jest partnerem licencyjnym Climate Partner od 2018 i prowadzi obliczanie bilansu CO₂ w poszczególnych zakładach. Dzięki temu możemy na życzenie klienta wytwarzać opakowania neutralne dla klimatu, a tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska.

FSC®
dla bardziej odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Międzynarodowy system certyfikacji FSC® (Forest Stewardship Council®) ma na celu zapewnienie, że lasy na naszej planecie będą wykorzystywane w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, społecznie odpowiedzialny i opłacalny ekonomicznie, w celu ich długoterminowej ochrony. Schumacher Packaging wspiera tworzenie jednolitych w skali całego świata standardów gospodarki leśnej w oparciu o własny certyfikat FSC® –  i to już od 2011 roku.

Na przykład, wszystkie nasze duże rolki papieru o szerokości 2,80 metra i wadze do pięciu ton, których używamy do produkcji tektury falistej, pochodzą ze zrównoważonych źródeł, które spełniają wymagania FSC® dotyczące stosowania w produktach z certyfikatem FSC®.

POROZMAWIAJ Z NAMI.
Dzięki naszym działaniom sprawiamy, że plany na jutro
są możliwe do zrealizowania już dzisiaj.

Dzień dobry!

Nazywam się Demetriusz Janowski, jestem dyrektorem ds. zrównoważonego rozwoju i CSR w Schumacher Packaging. Wraz z moim zespołem wspieram całą grupę firm we wszystkich kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem i współpracuję operacyjnie z odpowiednimi stanowiskami kierowniczymi w zakładach Schumacher. Nasze działania koncentrują się na odpowiedzialnym traktowaniu środowiska oraz naszych pracowników i partnerów biznesowych. Jeśli masz pytania dotyczące aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, jesteś we właściwym miejscu!