Przejdź do treści
Ochrona przyrody – odpowiedzialność za środowisko

Myślimy i działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Innowacje, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój od lat wyznaczają kierunek, w którym prowadzimy naszą rodzinną firmę w przyszłość. Jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko oraz ciążącej na nas odpowiedzialności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest świadome działanie ukierunkowane na przyszłość oraz ciągłe rozwijanie naszej koncepcji zrównoważonego rozwoju – z myślą o środowisku naturalnym, jak również naszych pracownikach, klientach i partnerach.

Mimo dynamicznej ekspansji na skalę europejską pozostaliśmy wierni naszym wartościom: „Opakowania tworzone przez ludzi dla ludzi” – to nasze motto. Dla nas nie jest to pusty frazes, ale codzienna rzeczywistość.

W Schumacher Packaging ludzie i środowisko są w centrum wszystkiego, co robimy.
Angażujemy się w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i ograniczenia zużycia energii, kształcimy młodych ludzi, jak również bierzemy udział w projektach sportowych i społecznych.

Krótko mówiąc: Zaangażowanie ekologiczne i społeczne jest bliskie naszemu sercu – chętnie podejmujemy działania w tym zakresie.
Poniżej znajdziesz przegląd różnorodnych inicjatyw Schumacher Packaging w dziedzinie CSR!

UN Global Compact –
zasady zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

Od czerwca 2021 Schumacher Packaging jest jednym z sygnatariuszy UN Global Compact, największej i najważniejszej światowej inicjatywy na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jako członek sieci UNGC jesteśmy zobowiązani do przestrzegania jej dziesięciu uniwersalnych zasad w dziedzinie praw człowieka, standardów pracy, środowiska i zapobiegania korupcji. Opierając się na tych zasadach, promujemy również Sustainable Development Goals – 17 celów zmierzających do zapewnienia zrównoważonego rozwoju na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i ekologicznej.

EcoVadis –
nasze działania w zakresie CSR zawsze w centrum uwagi

W celu przedstawienia naszym klientom i dostawcom kompleksowego obrazu naszej odpowiedzialności korporacyjnej, Schumacher Packaging regularnie poddaje się ocenie CSR przez agencję ratingową EcoVadis.

Większa efektywność dzięki ratingowi zrównoważonego rozwoju

Ocenie EcoVadis podlegają cztery aspekty: środowisko, prawa pracownicze i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone dostawy. Oprócz certyfikowanego systemu zarządzania, w centrum uwagi znajduje się odpowiedzialne i zrównoważone podejście do zasobów naturalnych, środowiska i pracowników, jak również stosowanie tych zasad w naszych procesach zakupowych.

Platynowy medal EcoVadis dla zakładu we Wrocławiu

Wyjątkowe wyniki CSR naszego zakładu we Wrocławiu zostały ponownie nagrodzone platynowym medalem EcoVadis w 2022 roku. Dzięki wysokiemu wynikowi procentowemu wrocławska fabryka została jedną z dwóch firm na świecie ocenianych dotychczas przez EcoVadis w ten sposób.

Złoty medal EcoVadis dla zakładu w Bydgoszczy

Nasz zakład w Bydgoszczy otrzymał bardzo dobry wynik oceny EcoVadis w 2022 roku i tym samym złoty medal.

Złoty medal EcoVadis dla zakładu w Forchheim

Zakład w Forchheim uzyskał w rankingu CSR 2021 złoty status.

Złoty medal EcoVadis dla zakładu w Greven

Nasz zakład w Greven został również nagrodzony złotym medalem w 2021 roku.

Schumacher Packaging GmbH Zakład Bielefeld ze złotym medalem od EcoVadis 2021

Złoty medal EcoVadis dla zakładu w Bielefeld

Wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakładzie w Bielefeld są na wagę złota i zostały uhonorowane odpowiednim medalem w 2021 roku.

Srebrny medal EcoVadis dla zakładu w Ebersdorfie

Nasza siedziba główna w Ebersdorfie przekonała oceniających dobrymi wynikami i tym samym uzyskała w rankingu CSR 2021 status srebrny.

Schumacher Packaging GmbH Zakład Sonneberg ze srebrnym medalem

Srebrny medal EcoVadis dla zakładu w Sonneberg

Nasz zakład w Sonneberg został również nagrodzony srebrnym medalem EcoVadis w 2021 roku.

Srebrny medal EcoVadis dla zakładu w Schwarzenberg

Zakład w Schwarzenberg również uzyskał status srebrny w rankingu CSR 2021.

Srebrny medal EcoVadis dla zakładu w Bredzie

Nasz niderlandzki zakład w Bredzie również zdobył srebrny medal w rankingu zrównoważonego rozwoju 2021.

Srebrny medal EcoVadis dla zakładu w Hauenstein

Zakład w Hauenstein również wyróżnił się w rankingu CSR 2021 dobrymi, a tym samym zasługującymi na srebro wynikami.

Climate Partner –
dla zrównoważonej ochrony klimatu

Schumacher Packaging jest partnerem licencyjnym Climate Partner od 2018 i prowadzi obliczanie bilansu CO₂ w poszczególnych zakładach. Dzięki temu możemy na życzenie klienta wytwarzać opakowania neutralne dla klimatu, a tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska.

FSC®
dla bardziej odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Międzynarodowy system certyfikacji FSC® (Forest Stewardship Council®) ma na celu zapewnienie, że lasy na naszej planecie będą wykorzystywane w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, społecznie odpowiedzialny i opłacalny ekonomicznie, w celu ich długoterminowej ochrony. Schumacher Packaging wspiera tworzenie jednolitych w skali całego świata standardów gospodarki leśnej w oparciu o własny certyfikat FSC® –  i to już od 2011 roku.

Na przykład, wszystkie nasze duże rolki papieru o szerokości 2,80 metra i wadze do pięciu ton, których używamy do produkcji tektury falistej, pochodzą ze zrównoważonych źródeł, które spełniają wymagania FSC® dotyczące stosowania w produktach z certyfikatem FSC®.

Szczegółowe informacje na temat naturalnego produktu, jakim jest tektura falista, można znaleźć w naszej raport CSR.

POROZMAWIAJ Z NAMI.
Dzięki naszym działaniom sprawiamy, że plany na jutro
są możliwe do zrealizowania już dzisiaj.

Dzień dobry!

Nazywam się Felicia Höllein. Jako członek zespołu ds. zarządzania jakością i CSR jestem odpowiedzialna w Schumacher Packaging za kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Priorytetowym elementem naszych działań jest odpowiedzialne traktowanie środowiska oraz naszych pracowników i partnerów biznesowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych jestem do Twojej dyspozycji!