Przejdź do treści
Ochrona przyrody – odpowiedzialność za środowisko

Myślimy i działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Innowacje, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój od lat wyznaczają kierunek, w którym prowadzimy naszą rodzinną firmę w przyszłość. Jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko oraz ciążącej na nas odpowiedzialności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest świadome działanie ukierunkowane na przyszłość oraz ciągłe rozwijanie naszej koncepcji zrównoważonego rozwoju – z myślą o środowisku naturalnym, jak również naszych pracownikach, klientach i partnerach.

Corporate Social Responsibility –
przejmujemy odpowiedzialność

Mimo dynamicznej ekspansji na skalę europejską pozostaliśmy wierni naszym wartościom: „Opakowania tworzone przez ludzi dla ludzi” – to nasze motto. Dla nas nie jest to pusty frazes, ale codzienna rzeczywistość.

W Schumacher Packaging ludzie i środowisko są w centrum wszystkiego, co robimy.
Angażujemy się w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i ograniczenia zużycia energii, kształcimy młodych ludzi, jak również bierzemy udział w projektach sportowych i społecznych.

Krótko mówiąc: Zaangażowanie ekologiczne i społeczne jest bliskie naszemu sercu – chętnie podejmujemy działania w tym zakresie.
Poniżej znajdziesz przegląd różnorodnych inicjatyw Schumacher Packaging w dziedzinie CSR!

EcoVadis –
nasze działania w zakresie CSR zawsze w centrum uwagi

W celu przedstawienia naszym klientom i dostawcom kompleksowego obrazu naszej odpowiedzialności korporacyjnej, Schumacher Packaging regularnie poddaje się ocenie CSR przez agencję ratingową EcoVadis.

Większa efektywność dzięki ratingowi zrównoważonego rozwoju

Ocenie EcoVadis podlegają cztery aspekty: środowisko, prawa pracownicze i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone dostawy. Oprócz certyfikowanego systemu zarządzania, w centrum uwagi znajduje się odpowiedzialne i zrównoważone podejście do zasobów naturalnych, środowiska i pracowników, jak również stosowanie tych zasad w naszych procesach zakupowych.

Platyna EcoVadis dla zakładu w Wrocław

Znakomite osiągnięcia w dziedzinie CSR naszej polskiej lokalizacji we Wrocławiu zostały nagrodzone w 2021 roku platynowym medalem EcoVadis.

Schumacher Packaging GmbH Zakład Bielefeld ze złotym medalem od EcoVadis 2021

Złoto EcoVadis dla zakładu w Bielefeld

Działania Zakładu Bielefeld na rzecz zrównoważonego rozwoju są na wagę złota i zostały uhonorowane w 2021 roku odpowiednim medalem.

Złoto EcoVadis dla zakładu w Forchheim

Nasz zakład w Forchheim uzyskał status Gold w rankingu CSR Rating 2021.

Złoto EcoVadis dla zakładu w Greven

Nasza fabryka w Greven otrzymała złoty medal.

Srebro EcoVadis dla zakładu w Ebersdorfie

Nasz główny zakład w Ebersdorfie zdobył srebrny medal w rankingu CSR Rating 2021.

Schumacher Packaging GmbH Zakład Sonneberg ze srebrnym medalem

Srebro EcoVadis dla zakładu w Sonneberg

Nasz zakład w Sonneberg imponował dobrymi wynikami w ratingu CSR z 2021 roku i w związku z tym mógł cieszyć się srebrnym medalem.

Srebro EcoVadis dla zakładu w Schwarzenberg

Również nasz zakład w Schwarzenbergu zdobył w 2021 roku srebrny medal w ratingu CSR.

Srebro EcoVadis dla zakładu w Breda

Również nasz holenderski zakład w Bredzie otrzymał w 2021 roku srebrny medal w ratingu CSR.

Srebro EcoVadis dla zakładu w Hauenstein

Nasz zakład w Hauenstein imponował dobrymi wynikami w ratingu CSR z 2021 roku i w związku z tym mógł cieszyć się srebrnym medalem.

Kochamy nasz
surowiec naturalny

Schumacher Packaging jako producent opakowań z tektury falistej i litej wykorzystuje naturalne surowce odnawialne, co ma korzystny wpływ na bilans CO2. Ponieważ tektura falista składa się wyłącznie z surowców odnawialnych i może być w całości poddana recyklingowi. Dzięki temu transportowane towary są pakowane w sposób przyjazny dla środowiska, a opakowania trafiają po użyciu do kontenera na makulaturę.

Tektury falistej

Tektura falista jest zrównoważonym materiałem opakowaniowym

W ramach prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej pozyskiwane jest drewno z drzew powalonych wiatrem oraz z trzebieży – podstawowy surowiec do produkcji papieru. Zdecydowana większość papieru w Niemczech, około 85%, składa się z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak makulatura, karton i zużyta tektura falista. Z drugiej strony, udział włókien pierwotnych w papierze do produkcji tektury falistej wynosi średnio 15% i nadal spada.

Recykling zużytej tektury falistej

… i naturalnym produktem funkcjonującym w obiegu zamkniętym

Opakowania z tektury falistej są zazwyczaj opakowaniami jednomateriałowymi. A ponieważ składają się tylko z jednego materiału, są łatwe w utylizacji. Po użyciu trafiają do kontenera na makulaturę, a następnie są poddawane recyklingowi. Zużyta tektura falista nie jest więc odpadem. Ze względu na optymalną możliwość ponownego przetworzenia jest niezbędnym i cennym surowcem do produkcji papieru.

Schumacher Packaging Zakład Myszków Sp. z o.o.

Czy wiesz,

że w dwóch polskich zakładach produkujemy własny papier do produkcji tektury falistej?

Tekturę litą ECO

Tektura lita: wszechstronny materiał opakowaniowy

Tektura lita składa się zazwyczaj z papieru nadającego się do recyklingu i jest produkowana w wersji jedno- lub wielowarstwowej. Jest to bardzo mocny, ciężki materiał, który charakteryzuje się dużą gęstością i jednorodną strukturą. Nasze tektury lite produkujemy we wszystkich wymaganych gramaturach.

Cykl surowcowy "Closed Loop"

Closed Loop – zamykamy obieg materiału

Aby móc jak najdłużej korzystać z produktów i surowców, wspólnie z GreenCycle, firmą zajmującą się utylizacją odpadów należącą do Grupy Schwarz, wyznaczyliśmy kierunek nowoczesnego zarządzania odpadami i gospodarki obiegowej: Tak zwana „zamknięta pętla” reguluje zwrot zużytych opakowań z oddziałów LIDL i Kaufland w bezpośrednim sąsiedztwie naszych dwóch polskich papierni. Jej celem jest ponowne wprowadzenie materiałów zawartych w opakowaniach do obiegu surowców w celu wytworzenia na ich bazie nowych produktów. Optymalne rozwiązanie!

Realizujemy ideę recyklingu –
z RESY


Logo RESY można znaleźć na opakowaniach transportowych i zewnętrznych, co oznacza, że przestrzegany jest cykl obiegu surowców. Nadrukowany na opakowaniu symbol RESY oznacza, że

  • opakowanie jest wykonane z tektury i z całą pewnością nadaje się do recyklingu,
  • opakowanie zostanie odebrane przez partnerów wspólnoty RESY-Organisation für Wertstoffentsorgung GmbH
    w celu poddania recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska i ponownego wprowadzenia do obiegu towarów.
Okładka broszura CSR

Szczegółowe informacje na temat naturalnego produktu, jakim jest tektura falista, można znaleźć w naszej broszurze CSR.

Nasze
certyfikaty


Uzyskane certyfikaty nagradzają i potwierdzają nasze wysiłki w zakresie zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem.

POROZMAWIAJ Z NAMI.
Dzięki naszym działaniom sprawiamy, że plany na jutro
są możliwe do zrealizowania już dzisiaj.

Dzień dobry!

Nazywam się Felicia Höllein. Jako członek zespołu ds. zarządzania jakością i CSR jestem odpowiedzialna w Schumacher Packaging za kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Priorytetowym elementem naszych działań jest odpowiedzialne traktowanie środowiska oraz naszych pracowników i partnerów biznesowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych jestem do Twojej dyspozycji!