Przejdź do treści

Stopka

Schumacher Packaging GmbH
Werk Ebersdorf
Friesendorfer Straße 4
96237 Ebersdorf / DEUTSCHLAND
Telefon: +49 9562 383-0
Telefaks: +49 9562 383-299
ebersdorf(at)schumacher-packaging.com

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Coburgu
Numer rejestru: HRB 4864
NIP: DE 176 919 837
Dyrektor zarządzający: Björn Schumacher

 

 

Prawa autorskie i inne prawa do ochrony

Treść niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim. Jedna kopia informacji podanych na stronach internetowych może być przechowywana na jednym komputerze do niekomercyjnego i osobistego użytku wewnętrznego. Materiały graficzne, teksty, logotypy, zdjęcia itd. mogą być pobierane, powielane, kopiowane, modyfikowane, publikowane, przesyłane, przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób wyłącznie za pisemną zgodą firmy Schumacher Packaging GmbH. Wymienione na stronie nazwy produktów oraz firm mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Nieuprawnione wykorzystywanie tych nazw może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi lub żądaniem zaprzestania tych praktyk.

 

Odpowiedzialność

Firma Schumacher Packaging GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody, a w szczególności za bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze, utratę danych, utratę zysku, przerwy w pracy systemu lub produkcji, które powstaną wskutek korzystania z niniejszej strony WWW lub pobierania z niej danych. Wykluczenie odpowiedzialności nie zachodzi w przypadku szkody spowodowanej korzystaniem z niniejszej strony WWW lub pobieraniem zamieszczonych na niej danych, jeżeli doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Powstały w wyniku korzystania ze stron WWW stosunek prawny pomiędzy użytkownikiem a firmą Schumacher Packaging GmbH podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku sporów prawnych z zarejestrowanymi przedsiębiorcami, wynikających z korzystania z niniejszych stron internetowych, sądem właściwym jest siedziba firmy Schumacher Packaging GmbH w Ebersdorfie.

Verpackungsregister LUCID 

 

Schumacher Packaging GmbH  

Werke Ebersdorf, Bielefeld, Greven

LUCID Registrierungsnummer: DE5548087800842

 

Schumacher Packaging GmbH & Co. KG

Werk Forchheim

LUCID Registrierungsnummer: DE5638949824680

 

Schumacher Packaging GmbH

Werk Sonneberg

LUCID Registrierungsnummer: DE2579945608084

 

Schumacher Packaging GmbH

Werk Schwarzenberg 

LUCID Registrierungsnummer: DE1334269110160

                    

Schumacher Packaging GmbH

Werk Hauenstein

LUCID Registrierungsnummer: DE4154830611021

 

Schumacher Packaging Sp. z o.o. Werk Wrocław

LUCID Registrierungsnummer: DE4730433858581

 

Schumacher Packaging Werk Bydgoszcz Sp. z o.o.

LUCID Registrierungsnummer: DE3375594731290             

   

Schumacher Packaging Zakład Grudziądz, Zakład Myszków Sp. z o.o.

LUCID Registrierungsnummer: DE1133790883211

 

Schumacher Packaging Services GmbH

Service Center Lehrte

LUCID Registrierungsnummer: DE4044210549975

 

Schumacher Packaging & Display

Werk Breda

 LUCID Registrierungsnummer: DE3736310271678

 

Schumacher Pack Solution GmbH

LUCID Registrierungsnummer: DE2627361029188

 

 

Konzeption, Design, Animation und Programmierung:
Netzbewegung, Agentur für digitale Erlebniskommunikation

www.netzbewegung.com