Przejdź do treści

Stopka

Schumacher Packaging GmbH
Werk Ebersdorf
Friesendorfer Straße 4
96237 Ebersdorf / DEUTSCHLAND
Telefon: +49 9562 383-0
Telefaks: +49 9562 383-299
ebersdorf(at)schumacher-packaging.com

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Coburgu
Numer rejestru: HRB 4864
NIP: DE 176 919 837
Dyrektor zarządzający: Björn Schumacher

 

 

Prawa autorskie i inne prawa do ochrony

Treść niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim. Jedna kopia informacji podanych na stronach internetowych może być przechowywana na jednym komputerze do niekomercyjnego i osobistego użytku wewnętrznego. Materiały graficzne, teksty, logotypy, zdjęcia itd. mogą być pobierane, powielane, kopiowane, modyfikowane, publikowane, przesyłane, przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób wyłącznie za pisemną zgodą firmy Schumacher Packaging GmbH. Wymienione na stronie nazwy produktów oraz firm mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Nieuprawnione wykorzystywanie tych nazw może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi lub żądaniem zaprzestania tych praktyk.

 

Odpowiedzialność

Firma Schumacher Packaging GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody, a w szczególności za bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze, utratę danych, utratę zysku, przerwy w pracy systemu lub produkcji, które powstaną wskutek korzystania z niniejszej strony WWW lub pobierania z niej danych. Wykluczenie odpowiedzialności nie zachodzi w przypadku szkody spowodowanej korzystaniem z niniejszej strony WWW lub pobieraniem zamieszczonych na niej danych, jeżeli doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Powstały w wyniku korzystania ze stron WWW stosunek prawny pomiędzy użytkownikiem a firmą Schumacher Packaging GmbH podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku sporów prawnych z zarejestrowanymi przedsiębiorcami, wynikających z korzystania z niniejszych stron internetowych, sądem właściwym jest siedziba firmy Schumacher Packaging GmbH w Ebersdorfie.