Przejdź do treści

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

 

Informacje ogólne

Poniższe informacje opisują w przejrzysty sposób, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika w czasie odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje w sprawie ochrony danych są dostępne w polityce prywatności wyszczególnionej poniżej.

Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się operator strony internetowej. Jego dane kontaktowe są dostępne w stopce niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika?

Dane użytkownika są z jednej strony gromadzone na zasadzie przekazania nam ich przez niego. Mogą to być przykładowo dane wprowadzane przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy IT podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny oraz godzina otwarcia strony). Dane te są rejestrowane automatycznie od momentu wejścia na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Część danych jest gromadzona celem zapewnienia bezproblemowego udostępniania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania preferencji użytkownika.

Jakie prawa ma użytkownik w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma w każdym momencie prawo do nieodpłatnego otrzymywania informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz docelowego przeznaczenia zapisanych danych osobowych, które należą do niego. Użytkownik ma ponadto prawo żądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym aspekcie oraz w innych kwestiach dotyczących ochrony danych użytkownik może zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w stopce. Ponadto przysługuje mu prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia oferentów zewnętrznych

Korzystanie z naszej strony internetowej może wiązać się z analizą statystyczną preferencji użytkownika w zakresie poruszania się po stronie. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie oraz programów analitycznych. Analiza preferencji użytkownika w zakresie poruszania się po stronie odbywa się z reguły anonimowo; nie ma możliwości powiązania preferencji w zakresie poruszania się po stronie z konkretnym użytkownikiem. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej przez wstrzymanie się od korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie. W niniejszej polityce prywatności zostaną opisane możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Wykorzystanie Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy korzystania ze stron internetowych. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej i działań reklamowych. 

Google Analytics to usługa analizy stron internetowych świadczona i udostępniana przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone). Google przetwarza na nasze zlecenie dane dotyczące korzystania ze strony internetowej i zobowiązuje się w umownie do podejmowania działań mających na celu zapewnienie poufności przetwarzanych danych.

Podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej rejestrowane są m.in. następujące dane:

Odwiedzane strony

Osiąganie „celów strony internetowej” (np. zapytania i subskrypcja newslettera)

Zachowanie użytkownika na stronach (np. kliknięcia, przewijanie i czas przebywania)

Przybliżona lokalizacja (kraj i miasto)

Adres IP użytkownika (w formie skróconej, tak aby nie było możliwe jednoznaczne przyporządkowanie)

Informacje techniczne, w tym dotyczące przeglądarki, dostawcy Internetu, urządzenia końcowego i rozdzielczości ekranu

Źródło odwiedzin (tzn. z jakiej strony internetowej lub reklamy użytkownik trafił na naszą stronę)

Dane te są przekazywane na serwer Google w USA. Google przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zawartych w umowie EU-US Privacy Shield”.

Google Analytics przechowuje pliki cookie w przeglądarce użytkownika przez okres dwóch lat od ostatniej wizyty. Pliki te zawierają losowo wygenerowany identyfikator użytkownika, za pomocą którego można go rozpoznać podczas kolejnych wizyt na stronie.

Zarejestrowane dane są przechowywane razem z losowo wygenerowanym identyfikatorem użytkownika, co umożliwia analizę pseudonimizowanych profili użytkowników. Dane dotyczące użytkownika są automatycznie usuwane po 26 miesiącach. Pozostałe dane są przechowywane w zagregowanej postaci przez czas nieograniczony.

Jeśli nie zgadzasz się na gromadzenie danych, możesz temu zapobiec, instalując jednorazowo w przeglądarce dodatek do dezaktywacji Google Analytics.

Korzystanie z technologii SalesViewer®

Na tej stronie internetowej dane są gromadzone i przechowywane do celów marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji przy użyciu technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH na podstawie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). W tym celu wykorzystywany jest kod oparty na javascript do gromadzenia danych związanych z firmą i odpowiednim wykorzystaniem. Dane gromadzone za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą nieodwracalnej funkcji jednokierunkowej (tzw. hashowania). Dane są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową. Dane przechowywane w ramach Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu i nie ma prawnych zobowiązań do przechowywania danych w celu zapobieżenia ich usunięciu. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, klikając ten link www.salesviewer.com/opt-out, aby zapobiec gromadzeniu danych przez SalesViewer® w ramach tej witryny w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie na urządzeniu użytkownika pliku cookie opt-out dla tej witryny. W przypadku usunięcia plików cookie w przeglądarce należy ponownie kliknąć ten link.

2. Informacje ogólne oraz informacje obowiązkowe

 

Ochrona danych

Operatorzy tych stron przywiązują dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkownika. Z danymi osobowymi użytkownika obchodzimy się poufnie i zgodnie z przepisami w zakresie prawa o ochronie danych osobowych oraz niniejszej polityki prywatności.

W trakcie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane są przez nas gromadzone i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) może wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa. Absolutna ochrona danych przed dostępem ze strony podmiotów zewnętrznych nie jest możliwa.

 

Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Schumacher Packaging GmbH

Friesendorferstraße 4

96237 Ebersdorf bei Coburg

Niemcy

Telefon: +49 9562 383-0

E-mail: ebersdorf@schumacher-packaging-com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć wcześniej udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam powiadomienie w wiadomości e-mail bez konieczności zachowania konkretnej formy. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadkach naruszeń przepisów o ochronie danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym. Organem nadzorczym właściwym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych landu, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Wykaz inspektorów danych osobowych wraz z ich danymi kontaktowymi jest dostępny pod poniższym linkiem: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać przekazania danych, które przetwarzamy automatycznie w oparciu o jego zgodę lub w celu realizacji umowy, sobie lub podmiotowi zewnętrznemu w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Jeśli użytkownik żąda bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi przetwarzającemu, odbywa się to o tyle, o ile jest wykonalne technicznie.

 

Szyfrowanie SSL, względnie TLS

Ze względów bezpieczeństwa, jak również w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub wnioski, które użytkownik wysyła do nas jako operatora strony, niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie wiersza adresowego przeglądarki z „http://” na ”https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL, względnie TLS jest aktywne, wówczas dane, które użytkownik nam przekazuje, nie mogą być odczytywane przez podmioty zewnętrzne.

 

Informowanie, blokowanie, usuwanie

Użytkownik ma w ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym momencie prawo do nieodpłatnej informacji na temat dotyczących go zapisanych danych, ich pochodzenia i odbiorców, a także celu przetwarzania danych i ewentualnie także prawo do skorygowania, zablokowania oraz usunięcia danych. W tym aspekcie oraz w innych kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych użytkownik może zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w stopce.

 

Wyrażenie sprzeciwu wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraża się sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowej stopki do przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, chyba że zażyczyliśmy sobie ich w sposób wyraźny. Operatorzy stron zastrzegają sobie w sposób wyraźny możliwość podejmowania kroków prawnych w przypadku wysyłania nam niezażądanych informacji reklamowych, w szczególności spamujących wiadomości e-mail.

3. Inspektor ochrony danych osobowych

 

Wymagany przepisami prawa inspektor ochrony danych osobowych

Powołaliśmy dla naszego przedsiębiorstwa inspektora ochrony danych osobowych.

Telefon: +49 9562 383-0

e-mail: datenschutz@schumacher-packaging.com

 

4. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

 

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną użytkownikom, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. pliki sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i przechowywane, dopóki nie zostaną przez niego usunięte. Te pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, by był informowany o umieszczaniu plików cookie i akceptował pliki cookie tylko w poszczególnych przypadkach, wyłączył akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub generalnie, a także aktywował automatyczne usuwanie plików cookie z momentem zamknięcia przeglądarki. W momencie dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji elektronicznego procesu komunikacji lub do udostępnienia określonych funkcji zamówionych przez użytkownika (np. funkcji koszyka zakupowego), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie celem nienagannego technicznie i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeśli ma miejsce zapisywanie innych plików cookie (np. plików cookie do analizowania preferencji korzystania ze strony), są one traktowane w niniejszej polityce prywatności w sposób odrębny.

 

Serwerowe pliki log

Operator stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. serwerowych plikach log, które przeglądarka użytkownika przekazuje bezpośrednio do nas. Są to:

typ przeglądarki i wersja przeglądarki

stosowany system operacyjny

referrer URL

godzina zapytania serwerowego

adres IP

Powiązanie tych danych z innymi źródłami danych nie jest dokonywane.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych celem wypełnienia umowy lub działań przedumownych.

5. Formularz kontaktowy

 

W przypadku przesłania do nas zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego dane kontaktowe wprowadzone w formularzu zapytania łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi użytkownika są zapisywane u nas celem odniesienia się do zapytania oraz na wypadek kolejnych zapytań. Tych danych nie przekazujemy bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym następuje tym samym wyłącznie w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdym momencie cofnąć tę zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam powiadomienie w wiadomości e-mail bez konieczności zachowania konkretnej formy. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego do momentu cofnięcia zgody.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie zostaniemy wezwani przez niego do ich usunięcia, nie zostanie cofnięta jego zgoda na przechowywanie lub nie ustanie cel, w którym dane zostały zapisane (np. po zakończonym rozpatrzeniu zapytania użytkownika). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych – w szczególności terminów przechowywania.

 

6. Newsletter

 

Dane dotyczące newslettera

Jeśli użytkownik zechce subskrybować newsletter oferowany na stronie internetowej, będziemy potrzebować jego adresu e-mail oraz informacji, które umożliwią nam sprawdzenie, czy jest on właścicielem podanego adresu e-mai i wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone, względnie są gromadzone na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki żądanych informacji i nie przekazujemy ich podmiotom zewnętrznym.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zgłoszeniowym następuje wyłącznie w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę wyrażoną na zapisywanie tych danych, adresu e-mail, a także wykorzystywanie tych danych do wysyłki newslettera użytkownik może cofnąć w każdym momencie, przykładowo korzystając z linku „wyrejestrowania” w newsletterze. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

Dane przekazane nam przez użytkownika w związku z subskrypcją newslettera są przez nas przechowywane do momentu wyrejestrowania się użytkownika z newslettera i usuwane po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie narusza to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej).

 

CleverReach

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług CleverReach celem wysyłki newsletterów. Oferentem serwisu jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach jest serwisem, który umożliwia organizację i wysyłkę newsletterów. Dane wprowadzone przez użytkownika celem subskrybowania newslettera (np. adres e-mail) są zapisywane na serwerach CleverReach w Niemczech, względnie w Irlandii.

Nasze newslettery wysyłane w ramach serwisu CleverReach umożliwiają nam analizowanie preferencji odbiorców newslettera. Przy tym można między innymi przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem i jak często kliknięto w newsletterze dany link. Za pomocą tzw. conversion tracking można analizować, czy po kliknięciu linku w newsletterze nastąpiła uprzednio zdefiniowana operacja (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Szczegółowe informacje na temat analizy danych przez firmę CleverReach są dostępne pod adresem: www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych następuje w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdym momencie cofnąć tę zgodę, rezygnując z subskrypcji newslettera. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie dokonywania analizy przez CleverReach, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. Do tego celu w każdej wiadomości z newsletterem udostępniamy właściwy link. Ponadto użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane przekazane nam przez użytkownika w związku z subskrypcją newslettera są przez nas przechowywane do momentu wyrejestrowania się użytkownika z newslettera i po rezygnacji z subskrypcji newslettera usuwane zarówno z naszych serwerów, jaki i serwerów CleverReach. Nie narusza to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej).

Szczegółowe informacje są dostępne w postanowieniach polityki prywatności CleverReach pod adresem: www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

 

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych z upoważnienia

Zawarliśmy z CleverReach umowę w zakresie przetwarzania danych z upoważnienia i w ramach korzystania z usług CleverReach w pełni realizujemy rygorystyczne regulacje niemieckich organów ds. ochrony danych.

Informacje o ochronie danych w związku z monitoringiem wizyjnym

 

Informacje o gromadzeniu danych przez Schumacher Packaging GmbH zgodnie z art. 12, 13 RODO w związku z monitoringiem wizyjnym na terenie naszego przedsiębiorstwa

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Schumacher Packaging GmbH
Friesendorfer Straße 4
96237 Ebersdorf bei Coburg
ebersdorf@schumacher-packaging.com

 

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych:

Schumacher Packaging GmbH
Inspektor ochrony danych osobowych
Friesendorfer Straße 4
96237 Ebersdorf bei Coburg
datenschutz@schumacher-packaging.com

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania przestępstwom i ich ścigania, zabezpieczenia dowodów i udowodnienia przestępstw, wykrycia nieuprawnionego dostępu, ochrony własności nieruchomej, jak również w celu dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej. Dane te służą również ochronie pracowników, klientów i innych odwiedzających.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Z jakich danych i źródeł korzystamy?

Na terenie naszego zakładu w obszarze zasięgu zainstalowanych kamer przechowujemy dane, w tym obrazy osób i pojazdów, które wchodzą lub wjeżdżają na teren zakładu. Dane te są pozyskiwane bezpośrednio od zainteresowanej osoby.

Wskazanie naszych uzasadnionych interesów w przypadku, gdy przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzamy wyżej wymienione dane osobowe w nadrzędnym interesie ochrony i obrony przed przestępstwami, takimi jak napaść, kradzież, porwanie, podpalenie, uszkodzenie mienia, wtargnięcie, jak również w celu ochrony naszej własności, naszych pracowników, naszych klientów i odwiedzających, a także w celu zabezpieczenia naszych budynków i obiektów.

 

Kto otrzyma moje dane?

Powyższe dane osobowe przetwarzamy i przekazujemy organom publicznym, takim jak policja, jeśli przedmiotem nagrania jest przestępstwo. W pozostałych przypadkach wszelkie inne czynności związane z przekazywaniem danych organom publicznym odbywa się wyłącznie na wniosek i w ramach uprawnień wnioskującego organu publicznego.

 

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Nagrania z monitoringu wizyjnego są natychmiast usuwane, jeśli nie są już potrzebne do osiągnięcia celów lub jeśli interesy osoby, której dane dotyczą, wymagają ochrony, uniemożliwiając dalsze przechowywanie.

 

Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Żadne dane nie są przekazywane do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG).

 

Jakie mam prawa do ochrony danych?

Każda zainteresowana osoba ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. W odniesieniu do prawa do informacji i prawa do usunięcia danych obowiązują ograniczenia zgodnie z § 34 i 35 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto istnieje prawo do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO w połączeniu z § 19 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych).

 

W jakim zakresie w indywidualnych przypadkach podejmowane są zautomatyzowane decyzje (w tym profilowanie)?

Nie dochodzi ani do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Informacje o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Prawo do sprzeciwu w indywidualnych przypadkach

Użytkownik ma prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów).

Jeżeli użytkownik zgłosi sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Sprzeciw można złożyć w sposób nieformalny, wysyłając go na poniższy adres:

Schumacher Packaging GmbH
Inspektor ochrony danych osobowych
Friesendorfer Straße 4
96237 Ebersdorf bei Coburg
datenschutz@schumacher-packaging.com