Przejdź do treści

Zakłady Schumacher Packaging zdobywają złoto i srebro EcoVadis

Czołówka branży pod względem standardów środowiskowych i społecznych

Ebersdorf bei Coburg, 03 marca 2021 +++ Grupa Schumacher Packaging, jeden z największych producentów opakowań z tektury falistej i litej (www.schumacher-packaging.com), pomyślnie przeszła ocenę EcoVadis. Dzięki osiągnięciu złotego statusu zakłady w Bielefeld i Wrocławiu należą do najlepszych pięciu procent w branży. Zakład w Sonneberg otrzymał srebrne wyróżnienie. Firma Schumacher Packaging po raz kolejny udowadnia, że jej zakłady produkcyjne spełniają najwyższe wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zasad etycznych i ochrony środowiska.

CSR jako część DNA firmy

„Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne zawsze odgrywały dla Schumacher Packaging bardzo ważną rolę - podkreśla Volker Hummel, kierownik zakładu w Bielefeld. „Złota i srebrna nagroda EcoVadis dla naszych zakładów w Bielefeld, Wrocławiu i Sonneberg stanowi kolejny dowód na to, że społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest nie tylko integralną częścią naszej strategii korporacyjnej, ale jest wartością realizowaną przez nas wszystkich w codziennej pracy”. Zaczęło się od zakładu we Wrocławiu, który już w kwietniu 2020 roku otrzymał złotą nagrodę EcoVadis. „Z okazji 20-lecia firmy sprawiliśmy sobie wspaniały prezent” - wspomina dyrektor zarządzająca wrocławskiego zakładu Schumacher Packaging, Anna Sokół. Po tym, jak zakład w Bielefeld jako pierwszy niemiecki zakład Grupy przeszedł kompleksową analizę EcoVadis i uzyskał złoty status, w połowie lutego zakład w Sonneberg dołączył do ścisłej czołówki ze srebrnym wyróżnieniem. Kolejne zakłady biorą obecnie udział w procesie oceny.

Branżowe i firmowe kryteria oceny

EcoVadis zajmuje się dogłębną, opartą na faktach analizą tego, czy i w jakim stopniu dana firma spełnia wymogi społecznej odpowiedzialności. Kwestionariusze, które opierają się na międzynarodowych standardach CSR - w tym standardach ONZ i Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) - są odpowiednio obszerne. Cechą szczególną EcoVadis jest to, że kryteria oceny są dostosowane do specyfiki danej branży. „W przypadku producentów opakowań z papieru i tektury, decydującymi zmiennymi są zużycie energii i ilość odpadów”, wyjaśnia specjalista ds. zapewniania jakości, Dmitrey Ivanov, który wykonał wiele prac przygotowawczych w procesie oceny EcoVadis zakładu we Wrocławiu. Specjalista ds. CSR, Felicia Höllein, kontynuowała tę pracę w niemieckich zakładach. W ocenie firm brane są również pod uwagę dodatkowe parametry, takie jak wielkość przedsiębiorstwa i kraj. „Dzięki temu możliwe jest porównywanie firm konkurencyjnych w prosty sposób i według obiektywnych kryteriów”, podkreśla Höllein. „Standardy społeczne i środowiskowe stają się coraz ważniejsze we współpracy biznesowej. Dzięki ocenie EcoVadis firma Schumacher Packaging pokazuje, jak ważne są dla niej te czynniki”.

Nowoczesne zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Certyfikat EcoVadis jest ważny przez rok. Aby obronić pozycję lidera poprzez odnowienie oceny, firma Schumacher Packaging będzie kontynuowała optymalizację w wyżej wymienionych obszarach. „Nadal będziemy koncentrować nasze działania na efektywności energetycznej i wydajności zasobów, jak również na śladzie ekologicznym”, mówi kierownik zakładu, Volker Hummel.