Przejdź do treści

Amazon umieścił firmę Schumacher Packaging na liście
zarejestrowanych członków APASS – podmiotów zaangażowanych w testowanie opakowań

Dzięki wprowadzeniu „Ships in Own Container” serwis Amazon zredukuje od października 2019 r. koszty usług „Fulfillment”

Ebersdorf bei Coburg, 27 sierpnia 2019 +++

Grupa Schumacher Packaging, jedna z największych firm rodzinnych produkujących opakowania z tektury falistej i litej, została dodana do listy APASS firmy Amazon. Jako członek „Amazon Packaging Support and Supplier Network” Grupa Schumacher Packaging może wspomagać przedsiębiorstwa w projektowaniu i testowaniu opakowań produktów zgodnie z wytycznymi serwisu Amazon. Już od 2012 r. Schumacher Packaging jest partnerem firmy Amazon w zakresie projektowania „Opakowań bez frustracji” (ang.: „Frustration Free Packaging” (FFP)). Od lipca 2019 r. Schumacher Packaging może również przeprowadzać testy opakowań zgodnie ze standardami przyjętymi przez serwis Amazon. Jest to korzystne nie tylko dla firm, które chcą, aby ich wielkoformatowe produkty, jak np. telewizory, odkurzacze lub węże ogrodowe, były dostarczane klientom przez firmę Amazon zgodnie z modelem „Ships in Own Container” (SIOC): bezpośrednio w opakowaniu produktu, bez konieczności dodatkowego przepakowywania. Od 1 października 2019 r. Amazon obciąży dostawców opłatą w wysokości 1,70 euro za dodatkowe przepakowanie niesortowalnych (ang. non-sortable) artykułów.

 

Amazon chce ograniczyć w ten sposób użycie dodatkowych opakowań zewnętrznych dla artykułów o dużych gabarytach

W celu zrównoważenia nakładów związanych z obsługą logistyczną (fulfillment) oraz zmniejszenia objętości przesyłki, od 1 października 2019 r. Amazon pobierze od swoich dostawców dodatkową opłatę w wysokości 1,70 euro za jednostki wysyłkowe o wymiarach przekraczających 45,5 x 34 x 26,5 cm lub ważących powyżej 12,3 kg. Producent może tego uniknąć tylko w przypadku, gdy jego opakowanie produktu może być wykorzystane również jako opakowanie transportowe. Amazon określa ten model skrótem SIOC – Ships in Own Container. W tym celu opakowanie musi najpierw zostać sprawdzone przez członka APASS w celu ustalenia, czy spełnia standardy APASS i może służyć jako opakowanie transportowe. Schumacher Packaging jest jednym z niewielu europejskich producentów opakowań, których firma Amazon włączyła do swojej sieci APASS. Jako doświadczony producent opakowań, Schumacher Packaging może uwzględnić zgodność z SIOC już na etapie projektowania opakowania. W przypadku dostawców, których produkty są produkowane i pakowane na przykład w Azji, pomyślne testy opakowań w Schumacher Packaging stanowią podstawę do uzyskania certyfikatu SIOC w firmie Amazon.

 

Trzy poziomy wprowadzonego przez Amazon programu „Opakowanie bez frustracji”

Sztandarowy program firmy Amazon „Opakowanie bez frustracji” obejmuje łącznie trzy poziomy z osobnymi certyfikatami. Do idealnego opakowania stosowanego w handlu elektronicznym najbardziej zbliżone są opakowania pierwszego poziomu „Frustration free Packaging” (FFP). Opakowanie FFP nadaje się do recyklingu, jest łatwe do otwarcia przez odbiorcę, nie wymaga opakowania zewnętrznego Amazon ani konfekcjonowania przez firmę Amazon. Drugim poziomem programu są opakowania SIOC, w przypadku których wyeliminowano konieczność przepakowywania i konfekcjonowania. Trzeci poziom tworzą „Preparation free Packaging” (PFP) – opakowania, które nie wymagają konfekcjonowania przez firmę Amazon. Jeżeli natomiast artykuły muszą zostać przekształcone w jednostki gotowe do wysyłki, np. poprzez owijanie folią bąbelkową, pakowanie w worki lub pudełka, Amazon może w niektórych przypadkach obciążyć dostawcę wysokimi kosztami konfekcjonowania.

 

Opakowania dla branży e-commerce: przyjazne dla klienta, ekologiczne, ekonomiczne

Bernd Köbler, Sales Manager i pełnomocnik ds. APASS w Schumacher Packaging, komentuje inicjatywę SIOC w następujący sposób: „Cel firmy Amazon jest jasny – chodzi o redukcję nakładów związanych z pakowaniem oraz zasobów wykorzystywanych w centrach logistycznych. Większy nacisk na aspekt zrównoważonego rozwoju jest ważnym czynnikiem, który w konsekwencji spowoduje w przyszłości naliczanie opłat za większe opakowania zewnętrzne na poziomie PFP i niższym. Jednak wielu producentów i importerów, którzy sprzedają swoje towary firmie Amazon lub za jej pośrednictwem, nie jest jeszcze świadomych nowych regulacji”, kontynuuje Köbler. Jochen Drösel, Chief Sales Officer (CSO) Grupy Schumacher Packaging, dodaje: „Schumacher Packaging od dawna jest producentem opakowań stosowanych w sektorze e-commerce. Znamy wymagania branżowe, mamy odpowiednie know-how i posiadamy niezbędny sprzęt do przeprowadzana testów. Wpisanie nas na listę APASS przez firmę Amazon jest tego najlepszym dowodem. Spodziewamy się, że wprowadzane rozwiązania nie ograniczą się do nowych wymagań związanych z SIOC. Firma Amazon powinna w przyszłości kontynuować prace nad trzema strategicznymi celami: opakowania w handlu elektronicznym powinny stać się jeszcze bardziej przyjazne dla klienta, ekologiczne i ekonomiczne. W Schumacher Packaging jesteśmy zaangażowani we wspieranie firmy Amazon i całej branży na drodze do realizacji tych celów”.