Naar content

Impressum

Schumacher Packaging GmbH
vestiging Ebersdorf
Friesendorfer Straße 4
96237 Ebersdorf / DUITSLAND
Telefoon: +49 9562 383-0
Fax: +49 9562 383-299
ebersdorf(at)schumacher-packaging.com

Registratierechtbank: Amtsgericht Coburg
Registernummer: HRB 4864
BTW-identificatienummer: DE 176 919 837
Directeur: Björn Schumacher

 

 

Auteursrechten en overige bijzondere beschermingsrechten

De content op deze webpagina's is auteursrechtelijk beschermd. Het is toegestaan een kopie van de informatie op de webpagina op te slaan op een enkele computer voor niet-commercieel en persoonlijk, intern gebruik. Diagrammen, teksten, logo's, afbeeldingen e.d. mogen uitsluitend worden gedownload, vermenigvuldigd, gekopieerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verzonden, overgedragen of in andere vorm worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schumacher Packaging GmbH. Bij genoemde product- en bedrijfsnamen kan het om geregistreerde handelsmerken of merken gaan. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot schadevorderingen en dwangmaatregelen.

 

Aansprakelijkheid

Schumacher Packaging GmbH is niet aansprakelijk voor schade, met name niet voor elke directe of indirecte gevolgschade, gegevensverlies, winstderving, systeem- of productie-uitval die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het downloaden van gegevens. Is bij ontstane schade door het gebruik van de webpagina of het downloaden van gegevens sprake van opzet of grove nalatigheid, dan geldt de uitsluiting van aansprakelijkheid niet. Op de door het gebruik van de webpagina ontstane rechtsbetrekking tussen u en Schumacher Packaging GmbH is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Bij geschillen met geregistreerde bedrijven die voortvloeien uit het gebruik van deze webpagina is de bevoegde rechtbank die van de hoofdvestiging van Schumacher Packaging GmbH in Ebersdorf, Duitsland.