Naar content
Natuurbehoud - verantwoordelijkheid voor het milieu

Wij denken en
handelen duurzaam

Innovatie, verantwoording en duurzaamheid zijn voor ons familiebedrijf al van oudsher de wegwijzers naar de toekomst. Wij zijn ons bewust van onze invloed op het milieu en van onze sociale, ecologische en economische verantwoordelijkheid. Daarom zien we het als onze plicht om gewetensvol en toekomstgericht te ondernemen en ons duurzaamheidsconcept continue door te ontwikkelen. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor onze medewerkers, klanten en partners.

Bij al onze uitbreidingen op Europese schaal zijn wij altijd trouw gebleven aan onze waarden: "Verpakkingen van mens tot mens " - zo luidt ons motto. Dat is voor ons geen holle frase, maar de doorleefde werkelijkheid.

Bij Schumacher Packaging staan mens en milieu centraal, bij alles wat we doen.
We zijn betrokken bij de natuur en de bescherming van het milieu, bij het spaarzaam gebruikmaken van hulpbronnen en het bevorderen van een laag energieverbruik, bij het opleiden van jonge mensen en bij sport en sociale projecten.

Kortom: Ecologische en sociale betrokkenheid liggen ons na aan het hart en daarvoor zetten we ons graag in.
Krijg een inkijkje in onze uiteenlopende CSR-activiteiten!

VISION 2045

De verpakking is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Het beschermt de inhoud, bevat alle relevante informatie over het product en is een belangrijke reclamedrager voor de merkboodschap. Door de klimaatverandering en de groeiende vraag naar meer duurzaamheid hechten consumenten echter steeds meer belang aan de herkomst van hun verpakking, de koolstofvoetafdruk ervan en de recycleerbaarheid. Daarom ontwikkelt Schumacher Packaing nieuwe en duurzamere verpakkingsoplossingen met als doel een klimaatneutrale productie tegen 2035.

UN Global Compact –
duurzaamheidsprincipes van de Verenigde Naties

Sinds juni 2021 behoort Schumacher Packaging tot de ondertekenaars van het UN Global Compact, het wereldwijd grootste en belangrijkste initiatief voor duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering. Als lid van het UNGC-netwerk scharen wij ons achter de tien universele UNGC-principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiepreventie. Op basis hiervan ondersteunen we ook de Sustainable Development Goals: zeventien doelen die een duurzame ontwikkeling op economisch, maatschappelijk en ecologisch gebied moeten waarborgen.

EcoVadis –
altijd oog voor onze CSR-bijdrage

Om onze klanten en leveranciers een volledig beeld te geven van onze bijdragen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, laat Schumacher Packaging regelmatig een CSR-beoordeling uitvoeren door ratingbureau EcoVadis.

Beter presteren dankzij de duurzaamheidsrating

EcoVadis baseert zijn analyse op internationale normen: De Tien Principes van de Verenigde Naties, de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) alsmede de normen van het Global Reporting Initiative, het Global Compact van de Verenigde Naties en ISO 26000, waarbij de vier aspecten milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop worden beoordeeld. Naast het gecertificeerde managementsysteem ligt de nadruk op het verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het milieu en onze werknemers, alsmede op de toepassing van deze beginselen in onze inkoopprocessen.

Bekroond tot "Best Performer" bij de EcoVadis Sustainability Leadership Awards

Onze Wroclaw fabriek werd erkend voor haar uitstekende duurzaamheidsprestaties en uitgeroepen tot "Best Performer - Europe" in de EcoVadis Sustainability Leadership Awards 2023! 

Hiermee behoren wij met onze duurzaamheidsstrategie tot de toonaangevende bedrijven in Europa!

Onze EcoVadis-awards

De hoogste onderscheiding, de EvoVadis Platinum Standard, is momenteel in handen van vijf vestigingen van de Schumacher Packging Group. Zes van onze vestigingen zijn bekroond met goud, en we hebben eenmaal de zilveren onderscheiding gekregen.

Sonneberg
Greven
Wrocław
Bielefeld
Hauenstein
Bydgoszcz
Greven
Forchheim
Sonneberg
Schwarzenberg
Ebersdorf
Breda

Climate Partner –
duurzame klimaatbescherming

Sinds 2018 is Schumacher Packaging licentiepartner van Climate Partner, zodat de CO₂-balans van afzonderlijke vestigingen berekend kan worden. Dit stelt ons in staat om op verzoek van de klant verpakkingen klimaatneutraal te leveren en zo bij te dragen aan de bescherming van het klimaat.

FSC®
verantwoord bosbeheer

Het internationale certificeringssysteem FSC® (Forest Stewardship Council®) zet zich ervoor in dat de bossen van onze aarde in sterkere mate op een milieuvriendelijke, maatschappelijk verantwoorde en economisch haalbare wijze gebruikt worden om zo een langdurig behoud te waarborgen. Schumacher Packaging ondersteunt het opstellen van wereldwijd uniforme standaarden voor het beheren van bossen met een eigen FSC®-certificering, en dat doen we al sinds 2011.

Bij ons zijn bijvoorbeeld alle grote, 2,80 meter brede en maximaal vijf ton zware papierrollen waarvan ons golfkarton gemaakt wordt, afkomstig uit duurzame bronnen die voldoen aan de eisen van het FSC® voor het gebruik van FSC®-gecertificeerde producten.

NEEM CONTACT MET ONS OP.
Met ons handelen
maken we morgen mogelijk.

Hallo!

Mijn naam is Demetriusz Janowski, Hoofd Duurzaamheid & MVO bij Schumacher Packaging. Samen met mijn team ondersteun ik de hele bedrijvengroep in alle duurzaamheidszaken en werk ik operationeel samen met de relevante managementposities in de Schumacher fabrieken. De focus van onze activiteiten is het verantwoord omgaan met het milieu en met onze medewerkers en zakenpartners. Als u vragen heeft over economische, ecologische en sociale aspecten, bent u bij ons aan het juiste adres!