Naar content
2022
Op weg naar een klimaatneutrale productie

De onderneming zet de digitalisering van haar productie consequent door om haar ambitieuze doelstelling van een klimaatneutrale productie tegen 2035 te bereiken. Voor het grondstofbesparende transport- en schilsysteem "iPrep" in de productievestiging in Greven, dat momenteel wereldwijd uniek is, ontvangt het bedrijf ongeveer 480.000 euro subsidie van het milieu-innovatieprogramma van het federale ministerie van Milieu. Schumacher Packaging wil tegen 2025 700 miljoen euro investeren in milieuvriendelijke productie.