Zdjęcie Materiał

Tektura podlega recyklingowi.

Tektura jako materiał opakowaniowy posiada, oprócz stabilności i wytrzymałości, jeszcze jedną ważną zaletę: można ją poddać recyklingowi. Tektura falista jest wytwarzana z naturalnych surowców odnawialnych: 80% naszego papieru składa się z materiałów wtórnych, takich jak makulatura, kartony i tektura falista z odzysku. Współczynnik recyklingu w przypadku używanych opakowań transportowych z tektury falistej wynosi nawet prawie 100% – tworząc tym samym zamknięty obieg surowców.