Przejdź do treści


Administrator systemu Linux m/w/d

Lokalizacja:  Ebersdorf
Kategorie: gewerblich-technischer Bereich

Główne zadania

 • wyszukiwanie i rozwiązywanie problemów w przypadku nagłych awarii w kraju i za granicą, zarówno w zespole, jak i samodzielnie
 • konserwacja, pielęgnacja i proaktywna obsługa istniejącej infrastruktury IT - Linux oraz infrastruktury VMware w zespole
 • samodzielne i staranne wykonywanie rutynowych zadań, takich jak pomoc techniczna, aktualizacje, analizy plików dziennika itp.
 • wsparcie zespołu we wprowadzaniu nowych technologii, w realizacji projektów i strategii oraz samodzielna obsługa przydzielonych działów
 • obsługa oprogramowania ERP i komunikacja z programistami
 • wsparcie Helpdesk IT
 • samodzielne zapoznawanie się z nowymi obszarami tematycznymi
 • dokumentacja wykonanych prac, nadzorowanych obszarów tematycznych oraz zrealizowanych i zakończonych zadań projektowych

Profil kandydata

 • ukończone studia informatyczne, inżynierskie lub porównywalne studia techniczne wzgl. ukończone szkolenie uprawniające do tytułu informatyka w zakresie integracji systemów lub asystenta w zakresie informatyki
 • bardzo dobra znajomość systemu Linux i wieloletnie doświadczenie w pracy z systemami Linux, zwłaszcza RHEL, CentOS i SuSE, najlepiej w dużych, rozproszonych, heterogenicznych środowiskach serwerowych Linux
 • dobra znajomość wirtualizacji za pomocą VMware
 • doświadczenie w zakresie przebudowy i rozbudowy sprzętu, jak również w natywnej instalacji systemu Linux na komputerach PC
 • samodzielny styl pracy w średniej wielkości wielojęzycznym zespole multidyscyplinarnym
 • odważne podejście do nowych wyzwań i wysoka gotowość do nauki w stale rozwijającym się środowisku
 • otwartość na nowe i stare technologie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie
 • dodatkowa znajomość języka polskiego, czeskiego lub holenderskiego mile widziana

Kontakt
Martin Jungowski