Kolofon

Schumacher Packaging GmbH
Werk Ebersdorf

Friesendorfer Straße 4
96237 Ebersdorf / TYSKLAND
Telefon: +49 9562 383-0
Telefax: +49 9562 383-299
ebersdorf(at)schumacher-packaging.comRegistreringsdomstol: Byretten i Coburg
Registernummer: HRB 4864
Momsidentifikationsnr.: DE 176 919 837
Direktør: Björn Schumacher

 

Urheberrechte, Haftung


Ophavsret og øvrige, særligt beskyttede rettigheder

Indholdet på disse internetsider er ophavsretligt beskyttet. Det er tilladt at gemme en kopi af informationen på internetsiderne på din egen computer til ikke-kommerciel og personlig, intern brug. Grafik, tekst, logoer, billeder, osv. må kun downloades, mangfoldiggøres, kopieres, ændres, offentliggøres, udsendes, overdrages, eller på anden måde benyttes efter skriftlig godkendelse fra Schumacher Packaging GmbH. Ved angivne produkter kan det dreje sig om registrerede varebetegnelser eller -mærker. En uberettiget anvendelse kan medføre skadeserstatningskrav og søgsmål med nedlæggelse af påstand mod forbud.  

Ansvar

Schumacher Packaging GmbH hæfter ikke for skader, og særligt ikke for umiddelbare eller følgeskader, datatab, manglende udbytte, system- eller produktionssvigt, som opstår via anvendelsen af disse internetsider eller download af data. Foreligger der ved en opstået skade grundet brugen af internetsiderne eller download af data forsæt eller grov uagtsomhed, gælder ansvarsfraskrivelsen ikke. Retsforhold som opstår grundet anvendelse af internetsiderne mellem dig og Schumacher Packaging GmbH er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. Ved juridiske tvister med fuldt kvalificerede handlende, som resulterer af anvendelsen af disse internetsider, er værnetinget hovedsædet for Schumacher Packaging GmbH i Ebersdorf.